Tweemaandelijks tijdschrift Hyacint

Hyacint is het gezamelijk tijdschrift van Natuurpunt Beersel, Natuurpunt Halle, Natuurpunt Rode, Calopteryx, JNM Zuidwest-Brabant en de Natuurgidsen Zuidwest-Brabant. Het verschijnt in januari, maart, mei, september en november.

Dit jaar is het aan zijn 46ste jaargang toe. De huidige oplage bedraagt 1000 nummers.

Leden van Natuurpunt Beersel, Halle en Rode ontvangen Hyacint gratis. Voor andere geïnteresseerden is een jaarabonnement te verkrijgen door storting van 7,5 euro op het rekeningnummer BE65 0011 4880 0096 van Hyacint, met vermelding van "abonnement Hyacint 2018".

Naast de aankondigingen van activiteiten komen er ook verslagen in van die activiteiten en algemene artikels.