Cursus watervogels

| | |
3 Dec 2006 - 09:00
3 Dec 2006 - 11:30

Beschrijving van de activiteit: Cursus watervogels - eerste excursie
Afspraak: 7u45 op de parking van het provinciaal domein Huizingen of om 9u aan de kerk van Linkhout
Gids / Info: Derde cursusdag (praktijk). De cursus is volzet.
De excursies gaan door op zondagen van 09.00u tot 11.30u
Excursie 1: Schulensmeer (Herk-de-Stad) (3 december) o.l.v. Koen Leysen      
Afspraak om 7u45 op de parking van het provinciaal domein Huizingen of om 9u00 aan de kerk van Linkhout. 
Excursie 2: Noordelijk eiland van Windham (Willebroek) (10 december)
De tweede excursie wordt begeleid door de vogelringers van Ringgroep 2 Halle.
De verplaatsingen gebeuren met eigen wagens (carpooling).

Waarnemingen in het Schulensbroek

18 warm ingeduffelde vogelliefhebbers hadden geluk dat het boven het Schulensbroek droog gebleven is, de zon zorgde zelf voor mooi licht om de watervogels te observeren. Tegen de middag dreef een stevige bries in de rug ons naar de wagens. Intussen hadden we volgende vogels gezien of gehoord ('t waren niet alleen watervogels): overvliegende koperwieken, waterhoen, meerkoet, wilde eend, boomkruiper (die telegrafist aan het spelen was), aalscholver, fuut, grote zilverreiger, Nijlgans, Canadese gans, smient (de fluiter met zijn koplampke), grauwe gans, krakeend, staartmees, grote zaagbek, pijlstaart, tafeleend, kuifeend, Indische gans, roodborsttapuit (op een verre prikkeldraad), wintertaling, brandgans, buizerd, torenvalk, graspieper, groene specht, gaai, rietgors, vink, roodborst, koolmees en om te eindigen een in de struiken verschanste ransuil. Nogmaals dank aan Koen voor de duidelijke uitleg en de mooie uitstap. Voor velen onder ons was het een eerste bezoek aan het grootste binnenwater in Vlaanderen. Pierre