Cursus watervogels

| | |
10 Dec 2006 - 09:00
10 Dec 2006 - 11:30

Beschrijving van de activiteit: Cursus watervogels - tweede excursie
Afspraak: 8u00 op de parking van het provinciaal domein Huizingen of om 8u50 aan de kerk van Klein Willebroek
Gids / Info: Vierde cursusdag (excursie). De cursus is volzet.
De excursies gaan door op zondagen van 09.00u tot 11.30u
Excursie 2: Noordelijk eiland van Wintam (Bornem) (10 december)
Deze tweede excursie wordt begeleid door de vogelringers van Ringgroep 2 Halle.
De verplaatsingen gebeuren met eigen wagens (carpooling).
Meebrengen: verrekijker, vogelgids, warme, wind- en waterdichte kledij.
Info: Pierre Kestemont. Telefonisch: 02 377 52 10 of per mail: pierre.kestemont@belgacom.net
Organisatie: Natuurpunt Beersel, Halle en Sint-Genesius-Rode.

Waarnemingen Noordelijk eiland van Wintam - 10 dec 06

Voor de tweede en meteen laatste excursie in de cursus watervogels zijn we vandaag, op voorstel van Edwig, naar het Noordelijk eiland van Wintam geweest. Dat ligt ten westen van Klein Willebroek. Net als vorige week, het Schulensmeer, was dit voor velen in de groep een eerste bezoek aan dit gebied. Aan water geen gebrek. Gekneld tussen de Rupel en het zeekanaal ligt een lange smalle strook land waarvan een groot deel natuurgebied is. En op deze strook liggen dan nog heel wat waterplassen. Vooral op deze waterpartijen en de Rupel waren heel wat watervogels te zien. Maar niet alleen watervogels hebben we vandaag gezien. ’t Was meteen een gedeeltelijke herhaling van de roofvogel- en zangvogelcursus. Zowel het weer, een lekker winters zonnetje en de waarnemingen hebben voor een mooie afsluiter van de cursus gezorgd. Edwin, Edwig en Philippe van Ringgroep 2 Halle als gidsen, zorgden er voor dat we naar de juiste kenmerken keken (silhouet, verenkleed, vliegbeeld, zang) om de vogels uit elkaar te kunnen houden. Met de kijkers die zij en enkele cursisten mee hadden, was het bovendien mogelijk dat iedereen telkens rustig alle details kon waarnemen.
Wat hebben we allemaal gezien, gehoord of zien vliegen? Bergeend, topper (lijkt op een kuifeend, maar mist de zwarte rug en de kuif), kuifeend (‘kijk naar het eeste deel van mijn naam’), meerkoet (met zijn wit koplampke), krakeend (lijkt op de wilde eend maar heeft een kleine witte spiegel, het ‘suikerklontje’), knobbelzwaan, kievit, fuut, aalscholver, pijlstaart (hier weet je meteen naar wat je moet kijken en bij de mannetjes bovendien naar de witte oorstreep), wilde eend, houtduif, ekster, zwarte kraai, tafeleend, Canadese gans (met haar witte kinband en bleke borst), kokmeeuw, zilvermeeuw, Nijlgans, wintertaling (de mannetjes van op afstand goed te herkennen aan de witte horizontale streep langs de flank), putter, rietgors, koolmees, graspieper, vink, oeverloper (met de witte krul tussen vleugelboeg en zijborst en de trillende vleugelslagen), aalscholver, bonte strandloper, dodaars (onze kleinste fuut met zijn poederdonzen ‘dodde-aars’), kleine mantelmeeuw, slobeend, ijsvogel, blauwe reiger, watersnip, pimpelmees, koolmees, groenling, merel, witte kwikstaart, torenvalk, grauwe gans (Willy wortel), grote zilverreiger (met z’n gele snavel), Cetti’s zanger, roodborst, kauw, huismus, slechtvlak en vos.
Vooral deze laatste twee waren aangename verrassingen. De slechtvalk, die we leren kennen hadden met Koen in Doel tijdens de roofvogelcursus vorig jaar, zit hier wel regelmatig. Nu zat hij mooi gecamoefleerd op en hoogspanningspiloon. En de vos, ja, die kwam zomaar ineens in de buurt van een groepje Nijlganzen en wintertalingen het beeld binnengewandeld. Hij had blijkbaar helemaal geen interesse in al die geverderde tweevoeters. Hij liep maar wat rond, hier en daar wat snuffelend. Misschien was hij net als wij op wandel en aan het genieten van het heerlijk decemberzonnetje.
Pierre