Korhoenweekend

|
2 Mrt 2007 - 20:00
4 Mrt 2007 - 20:00

Beschrijving van de activiteit:

Korhoenweekend in de Hoge Venen 

Dit weekend gaat wegens te weinig belangstelling niet door!!!
(werd beslist op 19 januari). Misschien volgend jaar. We zullen het dan langer op voorhand aankondigen. Twee deelnemers sluiten wel aan bij de groep van Tierra het weekend nadien (info Monik).

Van vrijdagavond 2 tot zondagavond 4 maart: Korhoenweekend in de Hoge Venen met Tierra. Min. 8 personen (max. 15 !!). Indien minder sluiten we aan op een ander weekend. Prijs 145 euro (niet inbegrepen vervoer H/T), meerpersoonskamers in jeugdherberg. Begeleiding Jorn Van Den Bogaert.

Bedoeling is het bolderen van de korhoen te kunnen waarnemen. In België komt die nog maar op één plaats voor: in de Hoge Venen.ruigpootuil

‘s Morgens vroeg uit de veren om de venen af te speuren, overdag wandelen in de C-zone, ‘s avonds trekken we erop uit om de ruigpootuil te gaan zoeken. Een intens weekend dus.

Wie mee wil, mailt dit door aan monikg@skynet.be met vermelding van het aantal personen en stort 50 euro op rekening 777-5955242-03 van Tierra.

Inschrijven kán tot en met 8/2/07. Nadien eerst vragen of je nog meekan.

Afspraak: De afspraakplaats wordt later meegedeeld
Gids / Info: Monik T 02 358 58 84 - 0475 56 80 34

bolderen?

hoezo bolderen? Jeetje, wat is dat nou alweer?

bolderen

'Bolderen' in de zin van 'bol staan', gehuld in een bolderend kleedje. Vermoedelijk verwijzend naar de baltshouding van de mannetjes, waarbij die hun staart mooi open gaan zetten en wat gaan 'paraderen' met een 'bol staand verenkleed'.
Pierre

ruigpootuil

hebben jullie daar een afbeelding van?

ruigpootuil

Bij de aankondiging werd een afbeelding toegevoegd.
Typisch zijn de vage witte vlekken op de schouderveren, de grote kop met vlakke kruin, gele iris (cfr. steenuil), 'verbaasde' gezichtsuitdrukking.
Pierre